facebook

ДепартаментТеатър

Програмен съвет „Театър“

Директор Програмен съвет:

доц. д-р Анна Пампулова

e-mail: annapampoulova@gmail.com

 

Членове:

доц. д-р Татяна Соколова

е-mail: t_sokolova@nbu.bg

 

доц. д-р Калина Христова

e-mail: k_hristova@nbu.bg

 

Външен член:

Асен Аврамов

композитор

e-mail: asenavram@abv.bg