ДепартаментТеатър

Публикации

bbogdanov-cover-small_126x181_fit_478b24840a

Разширяването на света

проф. Виолета Дечева, д.н. 

Научни и учебни издания

sledva-detcheva_126x181_fit_478b24840a

Образованието по изкуствата и Университетът

проф. Виолета Дечева, д.н. 

Други публикации

sledva-detcheva_126x181_fit_478b24840a

За справедливостта в България

проф. Виолета Дечева, д.н.  

Други публикации

mejdu-iddeologiite_126x181_fit_478b24840a

Между идеологиите и хедонизма : Театърът в началото на новия век : Ч. 1.

Дечева, Виолета Атанасова. - б.м.: Black Flamingo Publishing, 2013

Научни и учебни издания

sledva28_126x181_fit_478b24840a

Съвременният актьор става автор, или за новото в театралните програми на НБУ

Петрова, Снежина // Сп. Следва, бр.28 : НБУ, 2013. - стр. 102-105

Изследвания